Kindle yn Gymraeg; neu ‘Mobi’-Dick

Fe y soniais i eisoes fe gefais i Kindle dros y Nadolig, ac er bod gen i rywfaint o amheuaeth i ddechrau a oedd darllen o'r ddyfais gystal â darllen llyfr rydw i wedi fy argyhoeddi’n llwyr erbyn hyn nad oes unrhyw wahaniaeth o ran y profiad o ddarllen a bod gan y Kindle sawl mantais arall (e.e. gallu lawr lwytho hen glasuron am ddim yn syth). A dweud y gwir yr unig beth ydw i’n gweld ei eisiau ydi clawr blaen (weithiau mae’r teimlad o gael eich taflu yn syth i mewn i lyfr braidd yn od).

Rydw i’n siŵr bod y trawsnewidiad o’r llyfr i’r sgrin wedi ei wneud yn  haws gan y ffaith fy mod i’n darllen Y Llyfr Gorau i Mi Ei Ddarllen Erioed™, hynny yw Moby-Dick gan Herman Melville. Rydw i wedi treulio bron i bob awr rydd sydd gen i (a does gen i ddim lot rhwng gwaith a dau o blant) yn teithio’r byd gyda Ishmael ac yn chwerthin ar ei sylwadau ffraeth ynglŷn â’r byd a’i bethau a’r holl gymeriadau morwrol sydd i weld yn ystrydebau erbyn hyn am eu bod nhw wedi eu copïo hyd syrffed gan awduron llai talentog yn y 150 mlynedd ers rhyddhau’r nofel. Mae tueddiad yr awdur i ysgrifennu mewn brawddegau hynod o hir hefyd wedi cael effaith arna'i.

Yn bersonol rydw i’n gweld dadleuon megis papur newydd v gwefan yn mynd yn llai pwysig yn sgil dyfodiad Kindles ac iPads y byd. Os ydw i’n darllen papur newydd y Telegraph ar fy Kindle, ac yn darllen y wefan ar fy Kindle... ar ba bwynt y bydd hi’n gwneud synnwyr dileu'r gwahanfur goroedol rhyngddyn nhw? Rywbeth i bobol clyfar Hacio'r Iaith gnoi cil arno mae'n siwr.

Beth bynnag, roeddwn i’n crafu pen ddechrau’r mis ynglŷn â sut i ddarllen nofelau Cymraeg ar y Kindle, a dw i’n credu erbyn hyn fy mod i wedi dod o hyd i’r ateb.  Mae’r Lolfa yn gwerthu elyfrau mewn fformat EPUB, ac mae’r Kindle yn darllen fformat MOBI. Beth wnes i oedd lawrlwytho rhaglen Calibre ar gyfer Windows. Yna lawrlwytho’r ffeil EPUB oeddwn i ei eisiau. Ar ôl llwytho Calibre mynd i’r opsiwn ‘ychwanegu llyfr’ a galw ar y ffeil EPUB. Yna dewis yr opsiwn ‘trawsnewid’ (convert) a dewis iddo newid y ffeil i mewn i un MOBI. Yna plygio’r Kindle yn syth i mewn i’r cyfrifiadur â’r USB a copio’r ffeil MOBI newydd i mewn i ddogfen Documents ar y Kindle. Yna tynnu’r Kindle sydd bellach yn feichiog â llyfrau newydd allan a’u darllen hyd at oriau mân y bore.

Dyna chi wedi lladd y morfil gwyn, MOBI-dick! Nofel Gymraeg ar eich Kindle. Hyd y gwn i dim ond y Lolfa sy’n cynnig e-lyfrau Cymraeg ar hyn o bryd, ond am bris gwell na’r copïau papur ac inc. Mwynhewch!

Comments

  1. Diolch am y cofnod, dw i'n ymchwilio elyfrau ar hyn o bryd. Dim ond neges i ddweud bod rhywun yn darllen.

    ReplyDelete

Post a Comment