Tu chwith - allan


Fe fydd yna gopi Eisteddfodol o gylchgrawn Tu Chwith ar werth ar y Maes eleni. 

Rydw i wedi cyfrannu stori fer ac felly eisoes wedi derbyn copi drwy'r post. Dydw i heb gael cyfle i ddarllen yr holl beth eto - ond gallaf weld ei fod yn cynnwys nifer o erthyglau gwerth eu darllen, e.e. sgwrs  â y cyn-weinidog â chyfrifoldeb am y Gymraeg Leighton Anrews, a trafodaeth rhwng Rhodri ap Dyfrig a Carl Morris

Mae'n ddiddorol cael gwybod beth mae'r genhedlaeth nesaf o Eisteddfodwyr yn ei feddwl o ddyfodol y brifwyl! Da iawn i'r criw golygyddol am eu gwaith caled.

Comments